Dutch

Dagelijks kan middels de (internationale) media vernomen worden dat bedreiging, ontvoering, afpersing, mishandeling, fraude etc. een alledaags fenomeen begint te worden. Hiervoor vermelde is voor u mogelijk een reden om over uw veiligheid (wanneer u internationaal actief bent) dieper na te denken.

Interrescue is een ‘multifunctionele’ organisatie voor zowel het bedrijfsleven en de particulier waarbij onze specialisatie ligt op het vlak van:

  • Voorbereiding, training en begeleiding tot ISO-9001 certificering (Beveiliging & Bewaking)
  • Internationale persoonlijke begeleiding/beveiliging;
  • Internationale opsporingen en onderzoeken;
  • Voorkoming (internationale) aanslagen en/of ontvoeringen;
  • Opsporing (internationaal) ontvoerde personen;
  • Repatriëring (internationaal) ontvoerde personen;
  • Internationale fraude onderzoeken.

Gezien de diversiteit van onze (internationale) diensten kunnen wij helaas niet ons volledige dienstenpakket aan u voorstellen, omdat  ‘wederpartij’ (helaas) inventief genoeg is om de toegepaste ‘Modus Operandi’ (M.O. = werkwijze) met vaste regelmaat aan te passen. Mede daarom moeten ook wij ons ‘Plan van Aanpak’ regelmatig bijstellen om niet op ‘hun’ M.O. achter te geraken.

Het dagelijks updaten van ons digitale dienstenpakket zou daartoe te veel tijd in beslag nemen en kosten met zich meebrengen. Deze tijdsvoorsprong gunnen wij ‘wederpartij’ niet.

Wie kunnen wij bijstaan?

Interrescue richt zich specifiek op- en is uw partner in internationale onderzoeken, beveiliging, persoonsbegeleiding, voorkoming ontvoering(en) en de opsporing van vermiste en/of ontvoerde personen.

Onze (internationale) dienstenpakket is hoofdzakelijk gericht op (mogelijk) risicodragende doelgroepen zoals COO’s, CEO’s, onderhandelaars, (beurs) vertegenwoordigers, bemiddelde personen met bedreigingsangst en minderjarigen etc.

Komt uw ‘problematiek’ niet voor binnen het overzicht of wenst u nadere informatie, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op; in een persoonlijk gesprek zullen wij alle kanten van ons volledige dienstenpakket belichten, zodat u een beter beeld krijgt wat dit allemaal voor u kan betekenen.

Tarieven

Onze basistarieven bestaan uit:

Internationale (opsporing) onderzoeken

België, Luxemburg en Duitsland:

vanaf € 85,00 per uur

Rest van Europa:

vanaf € 100,00 per uur

Buiten Europa:

vanaf € 125,00 per uur

Internationale (repatriëring) opdrachten

België, Luxemburg en Duitsland:

vanaf € 5.000,=

Rest van Europa:

vanaf € 10.000,=

Buiten Europa:

vanaf € 15.000,=

Voorwaarden

Alle vermelde tarieven zijn exclusief de geldende B.T.W., reis- en verblijfskosten, kosten autohuur etc. tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

Bij discutabele kostenberekeningen zal de door Interrescue aangeboden factuur als de juiste kostenberekening gehanteerd worden, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

Factuurbetalingen (en schriftelijk overeengekomen deelbetalingen) dienen voor aanvang van de opdracht zijn te voldaan, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

Het is vrij aan Interrescue om over desbetreffende betalingen te beschikken en het gebruik hiervan.

Interrescue heeft geen verplichting aan opdrachtgever (of wie dan ook) tot het afleggen van enige (schriftelijke) verklaring betreffende het gebruik van reeds gedane betalingen.

Het door opdrachtgever uitstellen van enig schriftelijk overeengekomen (deel)betaling is niet toegestaan, bij uitstel van betaling zal het uitvoeren van de opdracht dan ook direct gestaakt worden totdat volledige betaling van het totaal openstaande is voldaan, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

Interrescue en/of haar medewerkers is bij het aangaan van een overeenkomst gehouden zich naar eer, geweten en beste kunnen in te zetten tot het bereiken van het beoogde doel, doch kan zich nimmer garant stellen voor het bereiken van het overeengekomen beoogde doel.

Interrescue of één (of meerdere) van haar medewerkers kan nimmer (persoonlijk of zakelijk) aansprakelijk gesteld worden voor het niet bereiken van het beoogde doel en dat in de breedste zin van het woord.

Per etmaal zullen er maximaal 12 inzeturen worden berekend en zullen er minimaal 8 uren als rusturen worden beschouwd.

Volledige betaling van het geschatte aantal inzeturen dient voor aanvang opdracht te zijn voldaan.

Opdrachtgever is gehouden aan het verstrekken van alle informatie aan Interrescue omtrent de opdracht.

Wanneer het beoogde doel (door welke omstandigheden dan ook) niet bereikt wordt, zal er geen restitutie plaatsvinden.

Opdrachtgever, zal zich van iedere actie onthouden die het slagen van de overeengekomen opdracht in gevaar brengt.

Opdrachtgever dient zich te houden aan de instructies gegeven door Interrescue.

Bij opdracht gaat opdrachtgever met de hierboven gestelde voorwaarden volledig akkoord.

Information

Inschrijfnummer KvK:
Chamber of Commerce:
NL - Handelszimmer:
Kereskedelmi kamarai:
Numero di registrazione di commercio:

Interrescue 09148368

IBAN:
NL23INGB0002787580

Partners

kinderontvoering